Active@home is een interactieve bewegingsgame die elementen van dans en Tai Chi bevat

Het project Active@Home wil lichamelijke activiteit onder senioren bevorderen door een uitdagende en motiverende bewegingsgame te ontwikkelen gericht op valpreventie.

Project


Het Doel

Het doel van Active@home is de ontwikkeling van een interactieve bewegingsgame die elementen van Tai Chi en dans bevat. Bepaalde spieren en de balans worden versterkt in samenhang met oefeningen gericht op de cognitie. Gebleken is dat deze combinatie bijdraagt aan het verminderen van de kans op vallen.

Het Oplossing

De game kan gespeeld worden op de TV met een HDMI dongel. Alle oefeningen worden gemonitord door het gebruik van simpele draagbare sensoren. De gebruiker krijgt feedback van een virtuele coach in de game.

Het Consortium


Active@home wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Europese Commissie. De projectgroep wordt gevormd door 6 verschillende partners uit 3 landen.

Screenshots


Newsletter signup form.

Subscribe to get the latest news. Please check your spam folder for confirmation email.

We never share your information or use it to spam you.