In de afgelopen drie jaar is binnen het Active@Home project een trainingsspel voor senioren ontwikkeld om de gezondheid te ondersteunen en de kans op valincidenten te verkleinen. Bij het ouder worden gaan motorische, zintuigelijke en cognitieve functies achteruit. Hierdoor gaan dagelijkse activitei…

In summer 2018, about 40 participants (independent living older adults aged 65 years and older) were included in a randomized controlled trial running in Switzerland. The participants were allocated either to the intervention group or the control group. The participants of the intervention group tra…

Valongelukken vormen wereldwijd een probleem als er naar demografische ontwikkelingen gekeken wordt. Vooral onder ouderen hebben valongelukken ernstige gevolgen, zoals verminderde mobiliteit en permanente opname. Er is in huidige onderzoeken een strategie gevonden om het valrisico te verkleinen: het…

In spring 2018, 21 participants (healthy older adults, 65 years and older) were included in the second feasibility study in Switzerland with the improved version of the Active@Home exergame. Exergaming is a promising solution to simultaneously train motor and cognitive functions. This motor-cognitiv…

In summer 2017, 21 participants (healthy older adults, 65 years and older) were included in the first feasibility study in Switzerland with the newly developed Active@Home exergame. The exergame training is a combined motor-cognitive training including strength, balance and cognitive exercises. Stud…